top of page

KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
5 Mart 2023

Katılım Ücretinin Yatırılması
1-7 Mart 2023

 Kongrelerin Programının İlanı
10 Mart 2023

Yüz Yüze Oturumlar

17 Mart 2023

Online Oturumlar
17-18 Mart 2023


Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)

25 Mart 2023

ISBN'li ÖZET Kitabı Yayın Tarihi
28 Mart 2023


ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi
15 Nisan 2023

bottom of page