top of page

KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
3 Aralık 2023

Katılım Ücretinin Yatırılması
27 Kasım - 5 Aralık 2023


 Kongrelerin Programının İlanı
8 Aralık 2023

Yüz Yüze Oturumlar

15 Aralık 2023

Online Oturumlar
16-17 Aralık 2023


Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)

20 Aralık 2023

ISBN'li KONGRE Kitabı Yayın Tarihi
31 Aralık 2023

bottom of page