top of page

KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
15 Mayıs 2024

Katılım Ücretinin Yatırılması
13-17 Mayıs 2024


 Kongrelerin Programının İlanı
20 Mayıs 2024


Yüz Yüze Oturumlar
29 Mayıs 2024


Online Oturumlar
29-31 Mayıs 2024

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)

5 Haziran 2024

ISBN'li KONGRE Kitabı Yayın Tarihi
20 Haziran 2024

bottom of page