top of page

DİSİPLİNLER/KONULAR

Kongremiz tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır

Disiplin ve konu esaslı oturumlar düzenlenecektir

bottom of page