developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Kongremize gönderilen ÖZET ve TAM METİNLER kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hakem raporları arşivlenmektedir

Her bir kongremize 6 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılarak sözlü sunum yapacaklardır

Her bir kongre için ayrı ayrı Kongre Kitapları (ISBN'li) çıkarılarak özet ve tam metinler yayınlanacaktır

KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR