BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME SİSTEMİ

Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar gapzirvesi@gmail.com adresine Başvuru yaptığınız Kongre adını yazarak gönderiniz     

  Lütfen özetinize 

- Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

- Tüm yazarların email adresleri ve cep telefon numaraları

- Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

- Anahtar Kelimeler (3 adet) ve başlık eklemeyi

- Hangi kongreye katılmak istediğinizi belirten bir cümle yazmayı unutmayınız.

- Lütfen çalışmalarınızı akademik etik ilkelerine uygun şekilde düzenleyerek gönderiniz.

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, İngilizce özet eklenmesi zorunludur

Özet yazım kuralları ve Şablon