developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

  BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME SİSTEMİ

Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında en geç 10 Kasım 2019 tarihine kadar gapzirvesi@gmail.com adresine gönderiniz     

  Lütfen özetinize 

- Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

- Tüm yazarların email adresleri ve cep telefon numaraları

- Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

- Anahtar Kelimeler (3 adet) ve başlık eklemeyi

- Hangi kongreye katılmak istediğinizi belirten bir cümle yazmayı unutmayınız.