KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
15 Haziran 2022

Katılım Ücretinin Yatırılması
14-18 Haziran 2022

 Kongrelerin Programının İlanı
24 Haziran 2022

Kongre Tarihleri
1-3 Temmuz 2022

Yüz Yüze oturumlar

1 Temmuz 2022

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)

10 Temmuz 2022

Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi
25 Temmuz 2022