KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

11 Haziran 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması

7 - 14 Haziran 2021

 Kongrelerin Programının İlanı

16 Haziran 2021

Kongre Tarihleri

26-27 Haziran 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

30 Haziran 2021

Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi

10 Temmuz 2021