KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
15 Ekim 2021
Katılım Ücretinin Yatırılması
14-17 Ekim 2021
 Kongrelerin Programının İlanı
22 Ekim 2021
Kongre Tarihleri
1-2 Kasım 2021
Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
10 Kasım 2021
Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi
25 Kasım 2021