developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

KONGRE  TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

10 Kasım 2019

Katılım Ücretinin Yatırılması

5-12 Kasım 2019

 Kongrelerin Programının İlanı

18-19 Kasım 2019 

Kongre Tarihleri

29-30 Kasım, 1 Aralık 2019

Bildiri Özet Kitaplarının Yayınlanması

5 Aralık 2019

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

1 Aralık 2019

Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi

10 Aralık 2019