developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

4. Uluslararası GAP

İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi

29 Kasım - 1 Aralık  2019

Son özet gönderme tarihi: 10 Kasım 2019

Özetlerinizi

gapzirvesi@gmail.com 

adresine gönderebilirsiniz

Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finans

Sayısal Yöntemler

Üretim Yönetimi

Ticaret Hukuku

Borçlar Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Endüstri Mühendisliği

başta olmak üzere işletme bilimlerinin her alanında yapacağınız çalışmalarla başvurabilirsiniz.

 

Kongremiz

Mikro İktisat

Uluslararası İktisat

İşletme Bilimleri eksenli tüm bilim dalları (disiplinlerarası)'na da açıktır.

KONGRE İLE İLGİLİ DİĞER KURALLAR İÇİN LÜTFEN GAP KONGRESİ ANA SAYFASINDAKİ MENÜLERİ ZİYARET EDİNİZ

Kongre ücreti: 385 TL'dir. Tek katılım ücreti ile İki çalışma sunabilirsiniz

3. bildiri için ek olarak 100 TL ödenmesi gerekmektedir

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Baran ARSLAN, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL, Harran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Harran Üniversitesi