ZİRVE ONUR KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Murat Demir

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Hançer

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Abdullah Çelik

Harran Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Düzenleme Kurulu Başkanı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Düzenleme Kurulu Üyesi, Harran Üniversitesi

Doç.Dr. Elvira NURLANOVA

Düzenleme Kurulu Üyesi, Tver State Üniversitesi

Doç. Dr. Veli BATDI

Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan EYGÜ

Düzenleme Kurulu Üyesi, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ

Düzenleme Kurulu Üyesi, Harran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK

Düzenleme Kurulu Üyesi, Harran Üniversitesi

Dr. Mehriban EMEK

Düzenleme Kurulu Üyesi,  Adıyaman Üniversitesi

Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK

Düzenleme Kurulu Üyesi, Harran Üniversitesi