developed by İKSAD. All rights are reserved ©  

 BİLDİRİ YAZIM VE SUNUM DİLLERİ
- Türkçe
- İngilizce
- Rusça
- Çince